Souterrains bestaat vanaf september 2000 en heeft sinds die tijd vele kleinere en grote projecten uitgevoerd op het gebied van archeologisch-geofysisch prospectief onderzoek, archeologische en cultuurhistorische dataverwerking d.m.v. GIS en cultuurhistorisch projectmanagement.

Sinds 2004 is Souterrains samen met EGM een partnerschap aangegaan voor het archeologisch prospectief werk. Alle archeologische werkzaamheden zijn daarmee ondergebracht bij ArcheoPro.

Souterrains zelf blijft beschikbaar voor de volgende soort projecten:

Geografische gegevensverwerking

Het opzetten van een systeem voor geografische gegevensverwerking vraagt enerzijds kennis van computermatige gegevensverwerking en anderzijds kennis van het terrein van de gegevens. Door vele jaren ervaring is bij ons kennis aanwezig over cultuurlandschappen, archeologische sites, geofysische metingen en onderaardse kalksteengroeven. Dit in combinatie met de kennis van het opzetten van een verwerkingsmethode voor deze gegevens, levert een waardevol

Niet archeologisch-geofysische prospecties

Het opzetten van een geofysisch onderzoek vraagt veel ervaring en veel kennis van de de geofysische instrumentaria . Souterrains heeft deze kennis en ervaring en kan deze onderzoeken uitvoeren of adviseren bij deze onderzoeken. Archeologisch-geofysische onderzoeken worden uitgevoerd binnen de samenwerking ArcheoPro

Onderzoek in en bij mergelgroeven

De onderaardse kalksteengroeven, ook bekend als mergelgrotten, zijn een bijzonder speciaal onderzoeksgebied. Souterrains is gespecialiseerd in de dataverwerking van deze groeven. Alle groeven staan in het GIS aangevuld met vele gegevens. Ook voeren wij klimaatonderzoeken uit en cultuurhistorische inventarisaties in de mergelgroeven. Verder maken wij kaarten die voldoen aan de eisen die de provincie stelt voor een vergunningaanvraag.

Onderzoek

In 2017 heeft Joep Orbons een Master thesis gepubliceerd waarop hij is afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Meer informatie alhier.


Souterrains    St Jozefstraat 45    NL 6245 LL Eijsden    Tel: 043-3672586     e-mail: j.orbons@souterrains.nl, gebruik liever mijn ander email adres: j.orbons@archeopro.nl www: www.souterrains.nl
ING bank: NL77INGB0008980640    BTW nummer:
NL001822687B45     Kamer van Koophandel: 14066883